Po naročilu g. Miha Kača, sem si pri njem ogledal gigantsko monumentalno parkovno plastiko Mamuta, pretehtal materiale in druge elemente njenega nastajanja ter jo ocenil, kakor sledi.
Avtor Miha Kač: Mamut

  • Leto nastanka oz. dokončanje skulpture 2008.
  • Mešana tehnika iz materialov: lesonit, les, poliuretan, stiropor, armatura, cement, kremenčev pesek, palmina vlakna in barva.
  • Signature ni.
  • Mere: višina 405 cm, širina 640 cm.
  • Glede na to, da je plastika nova je seveda odlično ohranjena.
  • Avtorja ( po osnovnem profilu finomehanik, ki se je doslej ukvarjal tudi z elektrotehniko in strojništvom in že od otroštva s kiparstvom) je k izbiri nenavadne snovi nagnila ideja, ob sedemstoletnici odkritja fosilnih ostankov mamuta pri Kamniku obeležiti ta dogodek z umetniškimi sredstvi.
  • To je v njegovem dosedanjem kiparskem opusu daleč največja skulptura, izjemno zahtevno delo, katerega priprava in izvedba je vsebovala mnoge in predvsem raznovrstne informacije in tehnične - delovne inovacije. Izdelava skulpture je potekala dobro leto s skoraj dvojnim številom delovnih ur.
  • V vseh fazah je avtor skrbno primerjal zasnovo in izvedbo anatomije živali po osteoloških ostankih in prirodoslovnih ugotovitvah, z mnogimi posvetovanji z ustreznimi strokovnjaki. Na teh osnovah in z lastno vizijo je oblikoval gigantsko skulpturo Mamuta, skoraj natanko v naravnih (povprečnih) merah živali.
  • Skulptura naj bi, po avtorjevi zamisli in sugestiji, stala nekako na mestu nekdanje osteološke najdbe - ali tik ob njem in funkcionirala kot pomnik, plastična umetnina in prvovrstna turistična zanimivost, da o njeni morebitni pedagoški vlogi ne govorimo.
  • Skulptura deluje ekspresivno - dinamično, tako v kretnji (zlasti glave), kot v izrazu oči. Kombinacija monumentalnih mer, iluzije naravnosti in vtisa živosti daje kipu krepak izraz s toliko vsebovanimi osebnimi - avtorskimi značilnostmi, da ga zlahka uvrstimo v kategorijo plastične umetnosti.

Upoštevaje vse navedeno (idejo, ure izdelave, materiale, delovno - tehnične inovacije ter končni vtis) in še ceno odlivanja v bron, potrebnega za postavitev na prosto, sodim, da je končna vrednost obravnavane skulpture na našem tovrstnem (spomeniškem) trgu plastičnih umetnin vsaj...

Ljubljana, 3.10.2008

Janez Mesesnel

sodni izvedenec za umetnine

 

KONTAKT: David Primož Kač, Novo Polje cesta VIII/8, 1260 Ljubljana-Polje

Telefon: 00386 40 511 392,   e-pošta:info@kipar.si