Kontakt

David Primož Kač, Novo Polje cesta VIII/8, 1260 Ljubljana-Polje

Telefon: 00386 40 511 392,   e-pošta: info@kipar.si